6 svarīgas lietas par bitumena šindeļu segumu pavasarī

Pavasaris ir svarīgs laiks bitumena šindeļu jumta seguma apskatei un apkopei pēc ziemas perioda. Ziemas laikā jumts var būt pakļauts skarbiem laikapstākļiem, tādēļ pavasara pārbaude ir būtiska, lai nodrošinātu bitumena šindeļa jumta seguma maksimāli ilgu kalpošanas laiku.

Pavasara pārbaude ir būtiska, lai nodrošinātu bitumena šindeļa jumta seguma maksimāli ilgu kalpošanas laiku

Svarīgi ņemt vērā:

Bitumena šindeļu pārbaude

Pārbaudiet, vai bitumena šindeļi ir neskarti, vai nav redzamas plaisas, lūzumi vai deformācijas. Bojāti šindeļi var radīt ūdens noplūdes, tādēļ tie jāremontē vai jāaizvieto.

Ūdens noplūdes pazīmes

Meklējiet pazīmes par iespējamu ūdens noplūdi, piemēram, lokāli mitra ar ūdens traipiem pārklāta ārējā siena pie vējkastes.

Satekās un ap skursteņiem

Pārbaudiet jumta satekās, ap skursteņiem un jumta logiem, jo šajās vietās bieži vien var rasties problēmas ar ūdens sūci. Nodrošiniet, ka šajās zonās ir pareizs blīvējums/hidroizolācija un nav bojājumu.

Notekas un notekrenes

Pārbaudiet notekas un notekrenes, lai pārliecinātos, ka tās ir brīvas no lapām un gružiem. Aizsērējušas notekas var izraisīt ūdens uzkrāšanos, noplūdi un ēkas lokālus bojājumus.

Ventilācija

Pārbaudiet, vai jumta ventilācijas atveres – ieplūdes un izplūdes ir brīvas no koka lapām, zariem, gružiem, putnu, grauzēju un citu dzīvo radībiņu sanesumiem, ligzdām, migām, lai novērstu mitruma uzkrāšanos un nodrošinātu jumta seguma paredzēto ventilāciju.

Remonta un apkopes darbi

Pārbaudiet, vai jumta ventilācijas atveres – ieplūdes un izplūdes ir brīvas no koka lapām, zariem, gružiem, putnu, grauzēju un citu dzīvo radībiņu sanesumiem, ligzdām, migām, lai novērstu mitruma uzkrāšanos un nodrošinātu jumta seguma paredzēto ventilāciju.

Veicot regulāru bitumena šindeļu jumta seguma apskati un apkopi pēc ziemas, jūs varat nodrošināt savlaicīgu jumta seguma bojājumu atklāšanu un to remontu.

Pavasara pārbaude ir būtiska, lai nodrošinātu bitumena šindeļa jumta seguma maksimāli ilgu kalpošanas laiku